woodroom.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Budownictwo Dom Wyposażenie

Technologia robót budowlanych czyli bezpieczeństwo i organizacja

Technologia robót budowlanych i ich organizacja to podstawa nauczania kierunków politechnicznych takich jak budownictwo czy architektura. Znajomość technologii robót budowlanych jest też kluczowa dla osób posiadających firmy budowlane gdyż może pomóc zarówno w prawidłowej organizacji pracy jak i szybszym czy sprawniejszym wykonaniu prac. O zawiłościach wspomnianej technologii opowiada poniższy artykuł.

Czego dotyczy technologia robót budowlanych?

Technologia robót budowlanych to zagadnienie skomplikowane i złożone. Dotyczy przede wszystkim projektowania procesów roboczych w budownictwie. Przy czym opieramy się tu na założeniu, iż procesy te są złożone z procesów cząstkowych, operacji, czynności i zabiegów. Cała technologia również nie jest jednoznaczna i klasyfikuje się na mniejsze podgrupy. Klasyfikacja technologii robót budowlanych dzieli się między innymi ze względu na stosowane metody jak i ze względu na stosowane maszyny. Osobna definicja dotyczy też procesu budowlanego, który jest wedle naukowych opracowań podzielny na liczne procesy cząstkowe dotyczące robót ziemnych, montażowych, transportowych i murowych a także wielu innych pomniejszych kategorii. Te z kolei podzielne są na procesy robocze, operacje, czynności, zabiegi i ruchy.

Proces budowlany jak i sama technologia robót ma więc określone rozumienie akademickie opisane w podręcznikach i zbadane naukowo. Badania te zostały szczegółowo powtórzone na takiej liczbie prób aby procesy miały kolejność optymalną dla każdego procesu budowlanego i usprawniały prace na budowie bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania. Niestety teoria często nie idzie w parze z praktyką wielu właścicieli firm budowlanych nie stosuje się do zasad organizując pracę po swojemu w zupełnie innym charakterze i kolejności niż ta zbadana naukowo i optymalna. Niesie to w konsekwencji szereg błędów i powoduje liczne negatywne konsekwencje co jednak dostrzegalne jest po czasie. Warto więc implementować naukowe zasady do praktyki tak by usprawnić prace budowlane i zintensyfikować je przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom.

Co wpływa na wybór technologii budowlanej?

Podejmując inwestycję w określonych warunkach terenowych należy obrać dla niej odpowiednią technologię robót budowlanych. Aby ją prawidłowo wybrać istnieje lista podpunktów jakimi należy kierować si w tym wyborze. Przede wszystkim technologia zależy od terenu budowy czyli inaczej otoczenia realizacyjnego. Inne technologie obierzemy na gruncie kamienistym i stromym, inne w terenie podmokłym czy płaskim.

Drugą ważną kwestią przy wyborze technologii budowlanej będzie zaprojektowana konstrukcja budowanego obiektu oraz przyjęte do niej rozwiązania materiałowo techniczne. Kolejną kluczową kwestią są warunki realizacji inwestycji postawione przez inwestora czy projektanta. Technologia robót zależy przecież także od czasu w jakim ma zostać ukończona inwestycja oraz środków finansowych na nią przeznaczonych. Należy też zwrócić uwagę na możliwości firmy wykonującej inwestycję, parku maszynowego oraz kadry pracowniczej.